store_mall_directory 170 kachels in showroom build installatie in heel nederland euro_symbol altijd beste prijs
Kachel- en haardenadviseur

Rookkanalen voor gashaarden

Door uw kachel- en haarden adviseur Alger

De verbrandingsgassen die uw gashaard produceert, moeten op een veilige en verantwoorde manier worden afgevoerd naar de buitenlucht. Dat spreekt vanzelf. Welk systeem daarvoor wordt gebruikt, is echter afhankelijk van het soort gashaard. We lopen ze hier onder na.

Onderdruk

Allereerst iets over onderdruksystemen, want dat is waar het bij gasgestookte toestellen om gaat. Rookgassen verplaatsen zich altijd van plekken met een iets hogere druk naar waar de druk lager is. In de afvoer naar buiten is de druk wat lager, wat ervoor zorgt dat de kachel trekt.

Open en gesloten

Verder is het belangrijk te weten dat er verschil is tussen open en gesloten gashaard. Bij een open systeem haalt de (open)haard de benodigde lucht voor verbranding uit de ruimte waarin de kachel staat, zoals de woonkamer. Bij een gesloten systeem haalt de kachel de verbrandingslucht van buiten, gewoonlijk via een aparte aanvoerbuis of via het aanvoerdeel van een dubbelwandige buis.

Verschillende afvoersystemen

Er zijn, zoals gezegd, verschillende afvoersystemen:

  • Afvoersystemen voor traditionele gashaarden
  • Afvoersystemen voor gesloten gashaarden
  • Afvoersystemen voor gasgestookte openhaarden
  • Renovatie van bestaande afvoerkanalen door middel van flexibele of starre buis.

Elk van deze systemen heeft andere kenmerken. De temperatuur van de rookgassen verschilt bijvoorbeeld (een gesloten systeem is heter), de plaats waar de afvoer al dan niet boven het dak moet uitkomen is eveneens van belang. Al deze criteria hebben gevolgen voor zaken als materiaalgebruik, minimale diameter voor de (aan- en) afvoerbuizen, de plaatsing enzovoort. Ook is het niet zomaar mogelijk een bestaand rookgaskanaal (schoorsteen) te gebruiken; renovatie met behulp van een flexibele of starre buis is sterk aan te raden.

Veiligheid en kwaliteit

Voor een juiste installatie en werking gelden uiteenlopende wettelijke (Europese) regels en kwaliteitsvoorschriften. De experts van HaardenExpress zijn daarom de aangewezen partij voor veilige en bedrijfszekere aanleg of renovatie van uw gasgestookte systeem. Zij adviseren u ook graag over de beste oplossing voor uw wensen. U bent van harte welkom in de showroom voor het beste advies.