store_mall_directory 170 kachels in showroom build installatie in heel nederland euro_symbol altijd beste prijs

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. HaardenExpress kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. HaardenExpress en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van HaardenExpress omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Nederlands recht is van toepassing.